Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is gericht op preventie en het oplossen van bewegingsproblemen en pijnklachten de verband houden met werkzaamheden en werkomgeving.

  • Bedrijfsmatige training en advies, gericht op preventie en re‑integratie.

  • Re-integratie bij fysieke problemen op het werk.

Advies over aangepaste werkplekken

Boom fysiotherapie